Lánczi Tamás
Lánczi Tamás politológus

Újbeszél az unióban

Szerencsére az óév utolsó napjaira sem maradunk jó hír nélkül. Az Európai Parlament karácsonyra egy új, gender-semleges szótárral látta el a Parlament fordítóit, akiknek a jövőben nem kell azon töprengeni, hogyan szabaduljanak meg az olyan bűnös szavaktól, mint chairMAN, policeMAN, vagy MANkind.

A nyelvcsere kedvelt eszköze az elnyomó rendszereknek, hiszen ezen keresztül lehet leginkább átalakítani az emberek gondolatait. Ennek a jelenségnek a hátterét írja le a Sapir–Whorf-hipotézis, amely kimondja, hogy az anyanyelv nem csupán a gondolataink formába öntésére szolgáló eszköz, hanem azt is alapvetően meghatározza, hogy milyenné válik a gondolkodásunk. És ezt ismerte fel Orwell is az 1984 c. regényében, aki a már a közhellyé kopott, de találó „újbeszél” kifejezéssel írta le, miként fosztja meg az elnyomó hatalom a nyelvet kifejezőképességétől, differenciáló képességétől, majd pedig az értelmétől. Regényében a Párt válik a nyelv kizárólagos alakítójává. Nos, ha valaki, hát Orwell lakva ismerte a kommunistákat, szóval tudta, miről beszél.  


Az Európai Parlament persze nem szeretne elnyomónak tűnni, ezért leszögezi, hogy ez a módosítás csak reagál a változó nyelvi környezetre, ami azért különös, mert nem vettem észre, hogy bárki is használná a való életben az eurokraták műnyelvét. Talán majd az angolt második nyelvként tanuló migránsokat sikerül rászoktatni a helyes nyelvhasználatra.

De, ami ennél is fontosabb, hogy a 7500 főt foglalkoztató és az unió egyik csúcsszervének számító Parlament a csirkejóléti szabályozás és az uborkagörbület után ismét talált egy húsbavágó problémát.

Az ügy paradox voltát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az Európai Parlament egy olyan tagállam nyelvét szabályozza újra, amelyik épp most hagyja el az uniót. Csodálkozunk, ezek után…?