Megadja Gábor
Megadja Gábor eszmetörténész

Új konszenzus?

Igazából örülnünk kell. Úgy tűnik, egy új konszenzus felé haladunk a Szovjetunió múltjával kapcsolatban.

Eddig mindenki, aki „szalonképes” akart maradni, kénytelen volt elfogadni az 1945-ös status quot, valamint a második világháború e status quo-n alapuló értelmezését is.

Közhely, hogy a történelmet a győztesek írják, de az ún. hivatalos, nyilvános történetírás is a háborús győzelmeken alapszik. A Szovjetunió nélkül a nyugati szövetségesek nem tudták volna legyőzni a Harmadik Birodalmat, és mivel a Szovjetunió a győztesek oldalán állt a háború végén, így kissé perverz módon a jófiúk közé került. Parádézott már amerikai elnök is a Vörös téren május 9-én. És a mai illatos, kellemesen demokratikus német alkotmányos berendezkedést, meg a Grundgesetz szépségét is amerikai megszállásnak köszönhetjük.


A Szovjetunió megítélésének megváltozása a hidegháború kezdetével változott meg. A 80-as évekre már annak lehetett nevezni a Szovjetuniót, ami volt (a Gonosz Birodalma). Ezt is a helyzet változásának köszönhetjük. Ám az 1945-ös konszenzus másik felén kiátkozást vont maga után, ha valaki a rosszfiúkhoz sorolta a Szovjetuniót. Magyarországon mindannyian ismerjük a kényes különbségtételt a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió között: a (poszt)kommunisták szerint csak az előbbi volt gonosz. De még a nyugati baloldal köreiben is sokáig tartotta magát a Szovjetunió elszánt erkölcsi védelme. Hannah Arendtet Franciaországban azért sorolják a jobboldalhoz, mert csúnyákat írt a Szovjetunióról a Totalitarizmus gyökereiben (nálunk ez a könyv csak 1992-ben jelenhetett meg!). Meg persze azért, mert a Sartre-ellenes Raymond Aron lapjába írt.

(Fotó: MTI/Kászoni László) 

Vagyis, a hirtelen russzofóbbá váló, korábbi béketáborozó liberálisok fordulását üdvözölnünk kell, mert az egy új konszenzus felé mutat. Talán végre ki lehet mondani, hogy a második világháborúban valójában az egyik totalitárius borzalmat csak egy másik totalitárius borzalom segítségével lehetett legyőzni, és emezek egyáltalán nem voltak jófiúk. Talán az lesz a konszenzus, hogy Magyarországot 1945-ben megszállták a szovjetek.

És talán, idővel majd Drezda szétbombázásáról is beszélgetni fogunk.