Megadja Gábor
Megadja Gábor eszmetörténész

Toleranciabajnokság vs. valóság

Háborúban nem érvényesek a békés párbeszéd elvei.

Tavaly épp Izraelben voltam, amikor megöltek három zsidó fiatalt Brüsszelben, ketten közülük Tel-Avivból érkeztek. Az izraeli fiatalok keserűen legyintettek az egészre, mondván, nincs ebben semmi meglepő, hiszen Brüsszel egy kalifátus. És ha Brüsszel az, micsoda, vagy mi lesz perceken belül Párizs vagy London – esetleg Berlin? Itt nem pusztán arról van szó, hogy „megjelent a terrorizmus” – ez igaz ugyan, de már rég, és ez nem a probléma gyökere.


Akik annyira fenemód hirdetik már a 80-as évek óta a „felzárkózást a Nyugathoz” (legtöbb esetben még a személyek folytonossága is megvan), azok vajon mire gondolnak? Nem, nem arra, hogy van egy antik és keresztény örökségünk, nem arra az „Európára”. Arra az Európára, amelyik toleráns és párbeszél, amelyik mindig a „mélyebb okát” akarja megtalálni az esetleges konfliktusoknak és a sajnálatos eseményeknek, semmint a sarkára állna. A sarokra állás ugyanis autoriter aktus. Ezért mindig fontosabb lesz – például – Izrael állam emberjogi természetű morális kritikája Európa valamelyik szerkesztőségéből, mint az a szar, ami éppen elönti a szerkesztőséget körülvevő várost. Ezek a fundamentalisták csak el vannak nyomva, mormogják, azért ilyen erőszakosak.

Amit a „nyugathoz való felzárkózás” reformszocialista-reformdemokrata szószólói mondanak, az ehhez a nyugathoz való csatlakozást jelenti: tolerancia, párbeszéd, valamint egy morálisan és intellektuálisan teljesen kiürült technokrata intézményrendszer a fékjeivel és ellensúlyaival, ami majd elhozza az új utópiát, Demokráciát. Nem hogy konfliktusok nem lesznek, a villamos sem fog elütni senkit.

Akik az itthoni igazságtalanságok ellen lázadnak nullhuszonnégyben, azoknak javasoljuk ama bizonyos feltartott mutatóujjat, az amúgy is imádott példából, hogy vigyázó szemüket Párizsra/Londonra/Brüsszelre vessék. A tolerancia, párbeszéd, nyitottság Európája épp belefullad abba, amit összegyűjtött néhány évtized alatt a saját kanálisaiban, a világ szerencsétlenebbik felén (nálunk, állítólag) meg keresik az abszolút-abszurd jogok érvényesülését.

Ezzé lett Európátok.