Galló Béla
Galló Béla politológus

Májusra várva

2019 májusáig Európában nincs ártatlan politikai esemény.

Az EP-voksolás eredménye, az uniós vezetői pozíciók újraosztása ezúttal jóval fontosabb lesz a szokásosnál. Kis híján csaknem két évtized telt el a XXI. századból: 2019 májusa már egyértelműen a harmadik évezred társadalmi-politikai arculatát rajzolja ki majd az Európai Uniónak.    

Bár a potenciális népvándorlás (fedőnevén: migráció, vagy még erősebb csúsztatással: menekültügy) csak egy a sok európai probléma közül, mégis ez uralja a kampányt. Nemcsak azért, mert ez szó szerint testközelből érinti az európaiakat, hanem azért is, mert áttételesen számos más elemet (európai jövő, szuverenitás versus föderáció) hordoz. Az EU jelenlegi neoliberális vezérkara ellentmondást nem tűrően, mindegy mi az ára alapon köteleződött el a népvándorlás egyoldalúan pozitív értelmezése mellett, miközben az európai társadalmak folyamatosan mondanak ellent ennek az egyoldalúságnak. Olyan pártok tűntek fel és erősödnek ezen a bázison, amelyek alternatív értelmezéseket, jövőképeket testesítenek meg. Utóbbi szereplőket bélyegzik populistáknak, „idegengyűlölőknek”, tévelyedettebb elmével „nácinak”, „fasisztának” (a kettő nem ugyanaz).


A probléma átmetszi a hagyományos ideológiai határokat. A népvándorlás neoliberális felfogása a konzervatív és a szociáldemokrata pártokban is kurrens olvasat, nem csoda, hogy a másként gondolkodó „populisták” leginkább e pártok társadalmi bázisából metszenek le jókora darabokat. A baloldalnál maradva: fittyet hányva társadalmi bázisuk tekintélyes részére, némelyek még a „pápánál” is hithűbbek, „populista” árulóikat pedig kiközösítik. A minap egy francia expolitikus tette azt az elmebaj határát súroló kijelentést, mi szerint az európaiaknak nem kellene szaporodniuk, helyette a befogadásra fordíthatnák energiáikat.

Súroló? Nem inkább átlépő?

Ugyanakkor a neoliberális olvasatnak a tőke felől nézve kétségtelen a racionalitása. Az EU mindenekelőtt gazdasági érdekközösség. Mai vezetői, Merkel, Macron, Juncker politikusok ugyan, de legalább annyira cégmegbízottak a szó nem jogi, hanem sub rosa értelmében: a föderalizmus zászlaja alatt a nagy termelési láncok akaratának kivitelezői. Olcsó munkaerőt (a bérszínvonal „optimalizálását”), a belső piac bővítését (merthogy Európa vénül), a profit növelésének lehetőségét látják a népvándorlásban, amiért semmi se drága. Kit érdekel a fogyasztó vallása, párhuzamos életformája, ha egyébként derekasan fogyaszt, mégpedig azt és úgy, amit kínálunk neki. Hiszen ez nemcsak a demográfiai, de a profitmaximalizálási dilemmát is megoldja, végtére is Európa „nyitott társadalom”, nem igaz? (Dehogynem: Ázsia és Afrika felől geográfiailag védtelen.)

Mindezt pontosan értjük, ha egyet nem is értünk vele. „Csupán” az a kérdés, mi köze van a saját szavazóiért - elvileg - mégiscsak felelős európai baloldalnak ehhez a velejéig egyoldalú racionalitáshoz? Avagy az már nem erkölcsi parancs, hogy a saját bázist is képviselni, sőt védeni kell?

A májusi választásokon alkalmasint nem dől el még a kérdés, vajon melyik racionalitás irányába mozdul el erőteljesebben Európa. Csak annyi bizonyos, hogy a porondon maradó neoliberális erő az európai társadalmak belső feszültségeit május után is csupán fokozni tudja, legkevésbé sem megoldani.

A saját racionalitását feladó, önmagát a neoliberális szikével kiherélt baloldal helyett mások fogják a racionális tőkekritikát megszólaltatni. Tartalékai épp ezért a „populistáknak” lesznek, idő kérdése csak, mikor billen markánsan feléjük a mérleg.    

(Kép forrása itt.)