Galló Béla
Galló Béla politológus

Hős kurucok, hasznos labancok

„Két pogány közt, egy hazáért”?

Novemberben, nem tehetek róla, nekem mindig politikusaink nemzetközi vaksága jut eszembe.


Úgy félezer éve már, hogy Bethlen Gábor volt az utolsó államférfiúnk, aki ravaszul, eredményesen, s egyúttal méltósággal egyensúlyozott a korabeli nagyhatalmi porondon. Közvetlen előtte persze még Bocskai István is, ugyanebben a nagyságrendben.

De utánuk kiről mondható el ez?

Vezérlőfejedelmünkről, II. Rákóczi Ferencről korántsem. Tizenegy éven át harcolt a függetlenségért, de végül félremérte kissé az európai hatalmi viszonyokat. Túl sok zsetont tett a francia és az orosz mezőkre, de se a Napkirály, se minden oroszok Nagy Pétere nem hozott nyereséget. Hasznos labancok szatmári békéjével ért véget a kuruckodás, rossz nyelvek szerint Károlyi Sándor és Pálffy János jobb békét kötöttek, mintha Rákóczi győzött volna.

Később Kossuth Lajos csúszott el a kuruc banánhéjon. Nemzetközi szemmértéke meg sem közelítette rétori képességeit. Széchenyi István, Görgey Artúr, Deák Ferenc viszont nem kergettek délibábokat, ők jól látták az európai súlyegyent, s benne a magyar sanszokat. Kossuth az emigrációban retorikailag aztán tovább csillogott, a hon maradt Deák pedig kivárva a kedvező nemzetközi fordulatokat, megkötötte a hasznos kiegyezést.    

Nem tudom, 1956 novemberében kik voltak Nagy Imre külpolitikai tanácsadói. Az őszi fellángolás rövidre sikeredett, idő se nagyon volt pontosan tájékozódni. A nagyhatalmi háttéralkukat legföljebb sejteni, ha lehetett az események forgatagában. Ám azért az még sem okozhatott sose látott, nagy meglepetést, hogy egyszer csak jöttek a testvéri tankok.           

Tiszteletlenség mindez?

Aligha. Hiszen hős kurucok nélkül, hasznos labancok sem létezhetnének.

Csupán afféle novemberi meditáció arról, manapság vajon melyik magyar attitűd az aktuális...