Megadja Gábor
Megadja Gábor eszmetörténész

State Department: Éljen soká Románia!

Magyar véreim fölháborodtak azon, hogy John Kerry köszönti Romániát december 1-jén, hiszen e szent napon jött létre az a csodás Románia, amit mindannyian ismerünk, amelyben a demokrácia és a törvény uralmának elvei érvényesülnek (hogy a kettő azonos-e, az további bizonyítást igényel), egyenlőség és szabadság van, no meg emberi jogok is. Magyar véreim okkal-joggal háborodtak föl persze, és az erdélyi magyarok nyilvánvalóan másképp látják ezt, mint John Kerry és a staff.

Szegény erdélyi magyaroknak könnyebb dolguk lenne, ha nem erdélyi magyarok lennének (micsoda elavult egy kisebbség az már!), hanem mondjuk „queer”-ek (bármit jelentsen is ez), vagy „interszexuálisok” (pláne).