Az alábbiakban néhány bevett fordulatot, frázist és féligazságot veszünk végig.