Galló Béla
Galló Béla politológus

Biblikus tévedésem

A nagy klasszikusok (Shakespeare, Dante, s más effélék) píszi cenzorálása után, naivul úgy gondoltam, egyre aktuálisabb lesz a Könyvek átírása.

A Biblia szerzőjét nem ismerjük ugyan, nem tudjuk pellengére állítani őkelmét, pedig tűrhetetlen, hogy nem ismerte az LMBTQ-regulákat. Bizonyosan fehér lehetett az illető, innen dölyfös, rasszista szemlélete, kirekesztő hajlandósága. Az se mentség, hogy tudjuk, nem egy ember írta a Könyveket, sőt úgy még súlyosabb az ügy. Legalább az egyikük lehetett volna genderfluid.  

Mi az, hogy a háromkirályok közül csupán az egyik szerecsen? Miért nem mind a három? Mit szól ehhez a BLM-movement? S miért nincs köztük nő, netán rendes transz nemű, avagy biológiai nemét „társadalmira” váltó személy? Folyton csak ezek a fehér, macsó, hetero férfiak, ezek a világszerte utált, domináns bajkeverők!

Persze akadnak azért üdítő kivételek.


Például itt ez a derék talján, signor Riccardo Simonetti, foglalkozását tekintve LMBTQ-nagykövet (hol másutt, mint az Európai Parlamentben), aki fehérsége dacára meglepően progresszív, hiszen a minap megmutatta nekünk a követendő utat. Nem volt rest szakállal, bajusszal, omló hajjal Szűz Mária helyébe állni, karjára ültetve a kisdedet, miközben hátulról az ugyancsak bajszos, szakállas, színes barátja öleli őt lágyan. (Háttérben szikrázó „isteni fény” sugároz, legitimálva mintegy a csupa férfi alkotta „szent családot”.)

Oké, Ricardo felebarátunknak, nyilván ez a blaszfémia a művészi önmegvalósítása, amihez, úgymond emberi joga van.

Nem is merném ezt kétségbe vonni, épp csak az a bajom evvel a nagy LMBTQ-bátorsággal, hogy signor Simonetti alkotása korántsem művészi. Mert ami engem illet, vagyok annyira liberális, hogy a szerzői szabadságot elvileg csorbíthatatlannak tartsam, de ha az eredmény nem tetszik (s mi tagadás, nem tetszik), annak gyakorlatilag rögtön hátat is fordítok.   

Csakhogy itt most nagyon másról van szó. 

Simonetti korántsem művészileg, ellenkezőleg, politikailag provokál tudatosan. Szerény személyével a középpontjában, „műalkotása” azt üzeni, hogy mindenki, aki komolyan veszi a Bibliát - - az a lehető legalaposabban le van sz..va, immár az Európai Parlament által is nyomatékosítva.

Egy politikus ti. sosem az ilyen-olyan ízlésű műélvezőket, hanem a társadalmi-kulturális közmegegyezést veszi célba. Márpedig a sok milliárdnyi olvasó ismerte Bibliában Szűz Máriának se bajsza, se szakálla. Ha egy politikus férfinak maszkírozza Szűz Máriát, az nem igazán vicces, felszabadító hatása meg egyenesen minimális. (Az „elől vőlegény, hátul menyasszony” tréfás metaforáját nem az efféle politikai provokációk támogatására találták ki a jó humorú, istenadta népek.)  

S hogy félreértés csöpp se legyen: mindez nem csak a templomokba járó hívőket, nem csupán az egyházak nélküli istenkeresőket, de a keresztény kultúrán nevelkedett ateistákat is mélyen irritálhatja. A másságról mindannyian tudunk. Ép ésszel egyáltalán nem is diszkrimináljuk művelőit. Embertársaink. Követendő mintákat azonban talán mégse kreáljunk belőlük, mert akkor egy-két emberöltő alatt maguk az érintettek is kipusztulnak. Ennyi. Nem több, de nem is kevesebb.    

Márpedig egyre veszélyesen közeledünk az LMBTQ-aktivisták politikai ámokfutásának nyugati intézményesítéséig. Egyéb (arab, kínai, indiai, stb.) kultúrkörökben nemigen jöhet szóba az ilyesmi, azok fölöttébb makacsul ragaszkodnak alapértékeik érinthetetlenségéhez, fundamentalisták, ha úgy tetszik, nem ilyen ellenállhatatlanul „progresszívek”.

Ma már azon se lepődnék meg igazán, ha a progresszív nyugati élcsapat a keresztény alaptörténetről hamarosan kimutatná, hogy Júdás szerelemféltésből adta a farizeusok kezére Jézust, ő ugyanis mit se vetve rá, más férfiút szeretett, amit szegény Júdás – érthető, ugye? - nem bírt elviselni.

 De aztán gyorsan figyelmeztettek, hogy vissza az egész. Nem olvasom elég tüzetesen a vonatkozó „szakirodalmat”: amit naivul feltételezek, hogy hamarosan eljön, az már régen itt van.

Signor Simonetti csak egy a sok(k) közül.

Tévedtem tehát. Bocs. A Biblia LMBTQ-változata már nyomtatásra kész. 

(Képek forrása: itt és itt.)