Apa, anya, gyerekek

Mielőtt a she és he végképp feloldódna egy semlegesnemű elegyben és mielőtt a gyerekek anya és apa helyett 1-es és 2-es számú szülőkről beszélnének, szükségessé vált, hogy mindeddig magától értetődő evidenciákat mondjunk ki és lássunk el törvényileg is erős védelemmel. Így vált védendő értékké a házasság, mint férfi és nő életközössége és az ezen és/vagy leszármazáson alapuló család intézménye.

„Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.” Így rendelkezik Alaptörvényünk, melynek részleteit a Családok védelméről szóló sarkalatos törvény (2011. évi CCXI.) bontja ki.


A történelmi, zsidó-keresztény felfogást követő család-értelmezés nem véletlenül jelenik meg alkotmányunkban, mint védendő társadalmi viszony. A hagyományos családfelfogás ugyanis a gender-elmélet térhódításával és az LMBTQ jogok folyamatos kiterjesztésével szemben védendő értékké vált az elmúlt évtizedekben, mikor az addig általánosként elfogadott modell defenzívába szorult. 

Maga a mainstream-mé tett gender fogalma meglehetősen zavaros: jelentheti az édesanyák segítését a munkahelyi és családi teendőik összeegyeztetésében, ami támogatandó, társadalmilag hasznos cél. Ugyanakkor eredményezheti azt is, hogy például az óvodákban előírják a nemek közti különbségek radikális leépítését, a mesékből száműzik a királylányokat és királyfikat, összemosva identitásukat. Ez már jócskán szembe megy a teremtés/természet/józan ész rendjével és joggal érezhetjük úgy, hogy a „szép, új világot” előrevetítő ideológia szellemi-jogi térnyerésével szemben meg kell védeni gyermekeinket, társadalmunkat.

A többség ugyanis nem szeretne valamiféle „androgün” lényként élni vagy közös mosdót használni a másik nem képviselőivel. Mielőtt a she és he, az er és sie végképp felcserélhetővé válna, és feloldódna egy semlegesnemű elegyben, szükségessé lett, hogy mindeddig magától értetődő evidenciákat mondjunk ki és lássunk el törvényileg is erős védelemmel. Így vált védendő értékké a házasság, mint férfi és nő életközössége és az ezen és/vagy leszármazáson alapuló család intézménye.

Ma már láthatjuk azt is, hogy a valóságtól nem lehet tartósan elszakadni: az Egyesült Államok, a gender elmélet szellemi hazája épp a napokban mondott nemet arra az ideológiai terrorra, amely Hillary Clinton elnökjelölt személyében testesült meg a szavazók szemében. Míg Magyarország eddig is élen jár a házasság és család védelmében, Európa még csak most ébredezik. „Anya, Apa, Gyerekek” (MumDadandKids) névvel lassan finisbe ér az az európai polgári kezdeményezés, amely rá kívánja bírni az Európai Uniót arra, hogy definiálják a házasság és a család fogalmát. (Az egymillió aláírás összegyűjtését célul kitűző civil kezdeményezést 2015 decemberében jegyezte be a Bizottság, és 2016 áprilisában indult el az aláírásgyűjtés, melynek befejezését jövő áprilisában tervezik.)

A polgári mozgalom elindítói felismerték, hogy e kapcsolatok védelme korunk egyik legfontosabb feladata, hiszen riasztó válságjelenségeket tapasztalhatunk: egyre kevesebb gyermek születik és egyre több a lelkileg sérült, magányos ember, aki képtelen az elköteleződésre, az identitások pedig – így a legösztönösebb, a nemi identitás is – sérülékennyé váltak. Ha elszakad a gondolkodásunk a valóságtól, elkerülhetetlenül sebzetté válunk, hisz az isteni rendelés/természeti rend ellenében csakis idegen, torz világ születhet.