Lánczi Tamás
Lánczi Tamás politológus

A német sajtó egyoldalúsága

A németországi Otto Brenner Alapítvány minap megjelent tanulmánya erősen cáfolja az „elfogulatlan, független és hiteles” német sajtóról kialakított képet. A jelenség túlmutat Németországon – a liberális sajtó az egész világon válságban van.

Az alapítvány a meghatározó országos napilapokat (Die Welt), helyi és regionális újságokat (összesen 85 újságot) online hírportálokat (Spiegel Online) és tévécsatornákat vizsgálta kutatásában. Ezek között akadt ugyan néhány kritikusabb szemléletű lap is, de a német sajtó túlnyomó részt a kormánypropaganda közvetítője.


A kutatás megállapítja, hogy 2015 óta a német médiát a bevándorlás egyoldalú közvetítése jellemzi: a migráció kapcsán csakis azokat a témákat, történéseket dolgozzák fel, amelyek jól illeszkednek a „willkommenskultur”-ba. Egyik oldalról a jól öltözött, mosolygó bevándorlókkal szelfiző Angela Merkel, a zsúfolt mentőcsónakok és a vízbefulladt gyerekek megjelenítése, másik oldalról pedig a kölni erőszakhullám és a hasonló történések eltussolása mind a migrációs válság egyoldalú bemutatását szolgálják.

A szebb napokat látott német sajtóban az informatív újságírást a politikai elit dominanciája váltotta fel; az újságírók már nem objektív megfigyelők, hanem a közéletet aktívan formáló politikai szereplők. A propagandisztikus újságírás azt eredményezi, hogy a másként gondolkozók kirekesztve érzik magukat, ami tovább mélyíti a társadalmi törésvonalakat.

A kutatás döntő fontosságú eseményként tekint a kölni szilveszterre, illetve a német sajtó reakciójára. Az emberek a 2015-ös kölni szilveszteri események után kezdték felismerni a német média és a valóság közötti szakadékot. A sajtó elfogultságáról szóló vita ekkor vált legitimmé, és a probléma egyre nagyobb teret nyer a közbeszédben.

Innentől kezdve az alapvetően liberális beállítottságú regionális és országos német lapokban a meggyőzésé lett a főszerep: ma már a bevándorlás és a bevándorlók gazdasági előnyeiről beszélnek, nem pedig a társadalmi-morális érvekről.

A migrációs válság kirobbanása óta a főbb német lapok cikkeik 83 százalékában pozitív jelenségként állították be a „willkommenskulturt”, ami így egy erkölcsileg telített fogalommá vált, amit pártfogolni kell.

Így fest tehát a német mainstream sajtó: évek óta elfogult és egyoldalú képet ad a Németország és egész Európa jövőjében döntő szerepet játszó migrációról. Ráadásul mára hiteltelenné vált olvasó- és nézőközönsége előtt, hiszen egyre több európai polgár számára válik világossá a valóság és a média sugallta kép között tátongó szakadék.

Ha a német helyzet mellé odatesszük az amerikai demokrata-párti média körüli botrányokat, akkor megállapíthatjuk: a mainstream-liberális sajtó – és elit – az egész nyugati világban válságban van.

 

(Kép forrása itt.)